Finanse – prawda a rzeczywistość

Cze 27, 2016 // By:Brands Media // No Comment

Dla wielu osób w Polsce podatki kojarzą się ze złem, a czas ich zapłaty jest nieprzyjemnym obowiązkiem każdego obywatela mieszkającego w Rzeczypospolitej.
Czymże jednak one są? Wielu Polaków – zwłaszcza młodych – nie wie podstawowych rzeczy dotyczących właśnie podatków.

Jak więc najlepiej je wyjaśnić? Podatek to swego rodzaju „zapłata” państwu, który mierzy się od dochodów każdego obywatela, który zarabia. Są także podatki od osób prawnych, ale także od towarów i usług (VAT), które dotyczą wszystkiego, co kupujemy, a także np. sms-ów dla – chociażby – fundacji charytatywnych. Podatek płaci się również od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń (wygrane w losowaniach, 13-stki, premie).
W 2009 roku Ministerstwo Finansów opublikowało problemy współczesnych podatków – niska ściągalność należnych podatków, niska wykrywalność oszustw podatkowych, duże obciążenia po stronie podatników, wysokie koszty pobierania podatków. Obecnie zmiany na tej płaszczyźnie są nieznaczne.
Od 1 stycznia 2011 obowiązują następujące stawki podatkowe od towarów i usług: podstawowa – 23%, obniżone – 8%, 5% oraz 0%. Grupę towarów i usług obejmuje jednak stawka zwolniona – są wolne od podatków. Wcześniej – do roku 2010 stawki były obniżone o odpowiednio 1%, 1% i 2%. Osoby prawne i osoby fizyczne, które wybrały liniową metodę rozliczania podatku dochodowego są objęte stawką 19%.
Osoby, które zatają swoje dochody, są objęte stawką sankcyjną, wynoszącą 75% dochodów prawdziwych, które wyszły na jaw.
Podatki są ściągane także od udzielenia pożyczki (2%), podniesienia kapitału spółki (0.5%), sprzedaży rzeczy (2%) i sprzedaży praw majątkowych (1%).
Obecnym ministrem finansów, od 2015 roku, jest Paweł Szałamacha (Prawo i Sprawiedliwość).

About Brands Media

Browse Archived Articles by Brands Media

Leave a Comment

Your email address will not be published.