Demokracja kiedyś i dziś

Lut 13, 2017 // By:Brands Media // No Comment

Starożytna Grecja była potężną cywilizacją, która wywarła wpływ na późniejsze dzieje Europy. Grecka filozofia, mitologia i sztuka miały ogromny wpływ na kształtowanie się europejskiej tożsamości i kultury. W Grecji tamtych czasów funkcjonowało kilka tzw. polis, czyli państw-miast. Największym z nich, a także najpopularniejszym były oczywiście Ateny. To właśnie z Aten pochodzi jeden z najbardziej powszechnych ustrojów politycznych, czyli demokracja. Dzisiejsza forma ustroju różni się od tego ateńskiego, ale bez wątpienia dała ona podstawę dla późniejszych przekształceń.

ateny

Ateny – Uprawnieni do głosowania

Najwyższą władzą w Atenach było Zgromadzenie Ludowe zwane po grecku Eklezją. Było to zgromadzenie obywateli, którzy byli uprawnieni do podejmowania decyzji i głosowania. Pełnoprawnym obywatelem był w tamtym okresie mężczyzna, którego rodzice byli Ateńczykami i nie był niewolnikiem. Kobiety i niewolnicy byli pozbawieni praw politycznych. Nad porządkiem obrad i ich przebiegiem czuwały osoby, które piastowały urząd Prytanów. Dodatkowo funkcjonował sąd ludowy i rada 500, która była odpowiedzialna za przygotowywanie projektów rozporządzeń.

Jak przebiegały obrady?

Głosowania zazwyczaj odbywały się na Agorze – ateńskim rynku, a w późniejszym okresie na wzgórzu Pnyks. Obradowano kilkadziesiąt razy w roku na temat różnych spraw dotyczących państwa i ludności. Głosowano za pomocą podniesienia ręki, wrzucania kamyczków lub przechodzenia na określoną stronę rynku. Przez taki kształt głosowań demokrację ateńską nazywamy demokracją bezpośrednią. Obywatele uczestniczący w głosowaniach mieli bardzo duże poczucie, że mają realny wpływ na kształt polityki i władzy.

Demokracja dziś

Współczesna demokracja ukształtowana przez wielu myślicieli i filozofów m. in. Monteskiusza czy Johna Locke’a ma wiele różnych odmian. Jednak wspólną cechą każdej wersji demokracji jest to, że są to rządy większości. Na szczęście dziś w państwach europejskich nie ma już ograniczonych praw i po spełnieniu odpowiednich wymogów formalnych, do wybierania i bycia wybieranym mają prawo wszyscy. Demokracja to nie tylko wybory władz,. Ale także głosowania nad ustawami i aktami prawnymi. Jak każdy system polityczny ma swoje wady, ale jak mówi słynne powiedzenie, demokracja jest najgorszą formą rządów, ale do tej pory nic lepszego nic nie wymyślono.

Dzisiejsze systemy głosowania

Dzisiaj trudno sobie wyobrazić żeby podczas obrad sejmowych czy miejskich liczyć osoby, które podniosły rękę. Chociaż ciągle się to robi, ma to charakter raczej zwyczajowy. Dziś liczenie głosów jest wspomagane przez specjalne systemy do głosowania. Dzięki temu głosowania odbywają się sprawnie i zminimalizowana jest możliwość pomyłki. Wyniki są wyświetlane niemal natychmiast po zakończeniu głosowania i od razu wiadomo, jak rozłożyły się głosy. Systemy głosowania nie tylko ułatwiają pracę politykom, ale także są pewnego rodzaju zabezpieczeniem przed ingerowaniem w wyniki obrad. Aby sprawdzić jak to działa, odwiedź stronę hdsystem.pl, który zajmuje się produkcją takich systemów.

About Brands Media

Browse Archived Articles by Brands Media

Leave a Comment

Your email address will not be published.