Jakie są wymagania dotyczące opakowań?

Categories: Biznes i ekonomia.

Lip 7, 2018 // By:Brands Media // No Comment

Opakowania są objęte ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, która ściśle określa rozporządzenie z dnia 11 maja 2001 r.. W ustawie znajdziemy opis wymagań, jakie muszą spełniać opakowania ze względu na zasady o ochronie środowiska, a także „sposoby postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska”.

Producent opakowań musi tworzyć opakowania zgodnie z ustawą

Obowiązkiem producenta opakowań jest przede wszystkim ograniczenie w składzie tworzyw, z których wykonuje się pudełka substancji, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko. Firmy zajmujące się produkcją opakowań są zobowiązane do ograniczania liczby wytwarzanych odpadów poprzez zredukowanie ich objętości i masy do minimum w taki sposób, aby nadal pełniły swoją funkcję i spełniały wymagania użytkowników.

Jednak nie jest to jedyna wskazówka dotycząca produkcji opakowań. Mają być one trwałe, co umożliwi ich ponowne użycie, a także wykonane z takich materiałów, które pozwolą na ich łatwe recyklingowanie.

Opakowania muszą być znakowane

Co więcej, producent opakowań jest zobowiązany do tego, aby odpowiednio znakować pudełka. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest okoliczność, gdy rodzaj opakowania tego nie wymaga. Oznakowanie powinno wskazywać na materiały, z jakich zostało wyprodukowane opakowanie, a także możliwość wielokrotnego użytkowania i recyklingu. Oznakowanie powinno być zamieszczane na etykiecie produktu, a jeśli nie jest to możliwe, to na dołączonej do niego ulotce.

Klient również ma swoje wymagania

Producent opakowań jest zobowiązany nie tylko przestrzegać przepisów prawa w kwestii wytwarzania opakowań, ale również oczekiwaniom konsumentów. Dzięki temu mamy możliwość pozyskiwania takich opakowań do produktów, na jakie aktualnie kształtuje się zapotrzebowanie. Przepisy prawa nie warunkują bowiem tego, w jaki sposób ostatecznie opakowania mają wyglądać, a to otwiera furtkę do produkowania opakowań w różnorodnej gamie kolorystycznej i wykończeniu.

About Brands Media

Browse Archived Articles by Brands Media

Leave a Comment

Your email address will not be published.