Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym

Categories: Biznes i ekonomia.

Lip 31, 2018 // By:Brands Media // No Comment

Jednym z najtrudniejszych zadań menadżerów jest zarządzanie grupą osób w różnym wieku. W wielu firmach zespół składa się z pracowników należących do różnych pokoleń. Zarządzanie takim kolektywem wymaga odpowiedniego podejścia, gdyż praca z osobami w różnym przedziale wiekowym znacznie różni się nie tylko pod względem samego kontaktu, ale również obszaru pracy, sposobów efektywności, przyzwyczajeń. W jaki sposób kierować wielopokoleniową grupą, aby taka współpraca dawała owocne efekty? 

Daj każdemu to, czego potrzebuje

Każdy pracownik, nie tylko ze względu na swoje doświadczenie, ale również na płeć czy wiek ma inne potrzeby. Podejście kierownika do każdego z członków swojego zespołu powinno być indywidualne. Udzielaj każdemu współpracownikowi tyle uwagi, ile jest mu potrzebne oraz dawaj tyle czasu, ile wymaga od niego przydzielone mu zadanie. Nie wrzucaj wszystkich do jednego worka i nie traktuj w jednakowy sposób, bo każdy pracownik ma swój własny sposób oraz tempo pracy.

Pracownicy w różnym wieku mogą różnić się diametralne ze względu na środowisko, w którym dorastali oraz sposób nauczania, w jaki otrzymali wykształcenie. Ważnym elementem każdego kolektywu jest budowanie wzajemnych relacji, opartych na szacunku oraz wsparciu.

Dobry menadżer, dobry słuchacz

Słuchaj uważnie swoich pracowników, staraj się zrozumieć ich punkt widzenia oraz uwzględnić indywidualne potrzeby. Zarządzanie wielopokoleniowe to nauka podtrzymywania dobrych stosunków oraz motywowania do pracy. Tylko zaufane i przyjazne środowisko pozwoli każdemu, bez względu na wiek, efektywnie pracować.

Współpraca to klucz do sukcesu

Współpraca podstawowy element działania w zespole. Różnica pokoleń wcale nie musi być przeszkodą. Pracownicy w różnym wielu często dopełniają się nawzajem. Profesjonalny menadżer powinien umieć odpowiednio podzielić pracę tak, aby każdy wykonywał te zadania, w których czuje się najlepiej. Wzajemna wymiana umiejętnościami oraz wiedzą tylko wzbogaci wspólny trud.

About Brands Media

Browse Archived Articles by Brands Media

Leave a Comment

Your email address will not be published.