Na czym polega outsourcing usług IT?

Outsourcing według definicji polega na wydzielaniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i zlecenie ich wykonania innym firmom lub osobom. Usługi outsourcingowe pozwalają na zwiększenie wydajności i jednoczesne obniżenie kosztów operacyjnych.  

Czym jest outsourcing IT?

Outsourcing usług IT to nic innego jak zlecenie obsługi informatycznej danego przedsiębiorstwa wyspecjalizowanym firmom. Na kompleksowy outsourcing IT składa się wiele elementów — prawidłowe działanie każdego z nich ma ogromny wpływ na płynne funkcjonowanie firmy. 

Outsourcing IT to między innymi stała opieka nad systemami informatycznymi przedsiębiorstwa, dzięki której zapewniona zostaje stała kontrola strategicznych programów używanych w firmie, ich konserwacja, a także przewidywanie i zapobieganie potencjalnym zagrożeniom. 

Niezwykle ważnym zadaniem obsługi IT jest również opracowywanie i wprowadzanie w życie polityki tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Niestety niezabezpieczone dane firmowe bardzo łatwo mogą ulec zniszczeniu lub modyfikacji, dlatego też odpowiednia prewencja i wyposażenie firmy w sprawne narzędzia odzyskiwania danych to podstawa każdego biznesu. 

Podstawowy zakres usługi IT obejmuje również:

– tworzenie narzędzi analitycznych oraz operacyjnych,

– szkolenia informatyczne,

– wdrożenie oprogramowania oraz monitoring i obsługę sieci biurowych, 

– wdrożenia Active Directory i polityk bezpieczeństwa – Active Directory pomaga w centralizacji zasobów i zarządzania, a także pozwala na uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników.

W całym procesie outsourcingu IT niezwykle ważnym elementem jest bez wątpienia komunikacja pomiędzy firmą świadczącą usługi a zleceniodawcą. Programy informatyczne to niejednokrotnie dość skomplikowane narzędzia — ich poprawne i efektywne użytkowanie wymaga zatem odpowiedniego przygotowania. Dobrze przeprowadzone szkolenia, a także gotowość do natychmiastowego udzielenia potrzebnej pomocy to jedne z obowiązków firm świadczących usługi IT. 

Zalety nowoczesnych rozwiązań — wirtualne biuro i outsourcing IT

Wirtualne biuro, usługi HR, czy outsourcing IT to tylko jedne z wielu skutecznych rozwiązań oferowanych przez grupę Vattax. Do zalet tych innowacyjnych rozwiązań można zaliczyć między innymi:

bezpieczeństwo — osoby zatrudniane przez firmę to doświadczeni i sprawdzeni specjaliści. Fachowy personel to gwarancja bezpieczeństwa i prawidłowego wprowadzenia wszystkich procedur, 

– ekspresowa reakcja na różnego rodzaju incydenty — utrata danych, błąd systemu oraz wiele innych informatycznych problemów może mieć bardzo negatywny wpływ na sprawne funkcjonowanie organizacji. Sprawdzona firma zajmie się szybkim i skutecznym rozwiązaniem problemów różnego kalibru,

– minimalizację kosztów związanych z obsługą informatyczną — firma zlecająca wykonywanie usług IT ponosi wyłącznie koszty związane z opłaceniem usług wykonawcy. Przedsiębiorstwo, które korzysta z usług firmy IT, nie musi martwić się o szkolenia własnych pracowników czy też o przeprowadzanie kosztownych procesów rekrutacyjnych.

Artykuł powstał we współpracy z vattax.pl

Lubi:
0 0
Wyświetlenia:
19
Kategorie artykułów:
Biznes

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

//end .entry-bottom