Wpływ prawa farmaceutycznego na reklamę leków i suplementów diety

reklama-lekow

Prawo farmaceutyczne- po co powstało?

Każda dobra agencja marketingowa mająca doświadczenie w pracy z producentami wyrobów medycznych dobrze zna prawo farmaceutyczne i potrafi stworzyć skuteczną kampanię marketingową zgodnie z jego zasadami. Prawo farmaceutyczne dokładnie określa zasady promocji leków i suplementów diety. Zostało stworzone po to, aby ograniczyć nadużycia ze strony koncernów farmaceutycznych i manipulowanie faktami w celu zwiększenia sprzedaży. Prawo farmaceutyczne powstało z myślą o pacjentach, którzy bardzo łatwo poddają się sugestiom zawartym w spotach reklamowych i bezgranicznie wierzą w przekazywane w nich treści. Prawo farmaceutyczne wprowadziło szereg wytycznych, które mają uchronić przed manipulowaniem pacjentami, wprowadzaniem ich w błąd i przekazywaniem im nieprawdziwych informacji na temat skuteczności produktów medycznych.

Reklama leków na receptę. Czy można reklamować leki RX?

Leki RX to kategoria określająca leki dostępne tylko i wyłącznie na receptę. Leki te mogą być zażywane przez pacjentów tylko i wyłącznie pod nadzorem lekarza, który kontroluje ich dawkowanie i czas zażywania. Leki RX charakteryzują się dużą skutecznością leczenia, ale też niewłaściwie stosowane mogą mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia pacjentów. W związku z poważnymi konsekwencjami jakie może nieść za sobą niewłaściwie stosowanie leków RX ich reklamowanie pacjentom jest całkowicie zabronione. Promowanie RX wśród lekarzy i farmaceutów nie jest jednak zabroniona. Niektóre koncerny farmaceutyczne tworzą kampanie (np. digitalowe) skierowane dla lekarzy i farmaceutów i jest to całkowicie legalny krok. Tworząc kampanię informacyjną dla lekarzy lub farmaceutów należy pamiętać, że prawo farmaceutyczne obejmuje reklamę leków RX.

Leki OTC- wydawane bez recepty. Prawo farmaceutyczne w reklamie leków bez recepty. Czy można reklamować leki bez recepty?

Leki OTC to leki sprzedawane pacjentom bez recepty. Należą do nich różnego rodzaju leki np. przeciwbólowe, przeciwgorączkowe czy na alergię. Tego typu wyroby medyczne mogą być i są reklamowane na wiele różnych sposobów- w prasie, telewizji, radiu, na bilbordach i w formie ulotek. Choć leki OTC są często i szeroko reklamowane to ich promowanie również jest bardzo mocno ograniczone przez prawo farmaceutyczne. Każda agencja reklamowa zajmująca się reklamą leków ma obowiązek tworzyć kampanie reklamowe zgodne ze wszystkimi restrykcjami narzucanymi przez prawo farmaceutyczne. Podstawowym elementem, który musi zawierać każda reklama leku OTC jest znana wszystkim informacja: “przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu”.

Reklama suplementów diety, a prawo farmaceutyczne

Na wstępie warto zaznaczyć, że suplementy diety nie są lekami. Suplementy diety to produkty zawierające witaminy, minerały i substancje odżywcze, które mają za zadanie uzupełnianie niedoborów wyżej wymienionych składników. Suplementy nie leczą chorób dlatego niedopuszczalne jest wprowadzanie potencjalnych pacjentów w błąd. Dobra agencja reklamowa zajmująca się tworzeniem kampanii reklamowych dla suplementów diety zna wszystkie restrykcje i wytyczne związane z promowaniem tego typu produktów medycznych. Dobrze stworzona kampania suplementów diety nie może zawierać nieprawdziwych informacji np. o tym, że dany suplement diety leczy lub, że może zastępować jakiekolwiek leki.

Kampania reklamowa nie może wprowadzać pacjenta w błąd

Prawo farmaceutyczne czuwa nad tym, aby kampanie reklamowe zarówno leków jak i suplementów diety nigdy nie wprowadzały pacjentów w błąd. Każda dobra agencja reklamowa pracująca z producentami leków i suplementów diety zna przepisy prawa farmaceutycznego i tworzy produkty reklamowe zgodne z obowiązującymi dyrektywami. Dlatego jeżeli szukasz agencji reklamowej, która stworzy skuteczną kampanię reklamową leków lub suplementów diety szukaj firmy posiadającej doświadczenie i wiedzę prawną z tego zakresu. Zapraszamy na Brandgarden.pl.

Lubi:
0 0
Wyświetlenia:
78
Kategorie artykułów:
Bez kategorii

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

//end .entry-bottom