Zwolnienie z podatku do 26 roku życia – co warto wiedzieć?

Zwolnienie z podatku

Zwolnienie z podatku do 26 roku życia nazywane również akcją „Bez PIT dla młodych” weszło w życie w 2019 roku, a dokładnie 1 sierpnia. Na czym polega zwolnienie z podatku dla młodych osób? Na jakie ulgi mogą liczyć?

Ogólne zasady zwolnienia z podatku

Warto zaznaczyć, że ogólnie przyjęte zasady zwolnienia z podatku dotyczą osób, które nie ukończyły 26 roku życia i nie zarabiają więcej niż 85 528 zł rocznie. Takie osoby są zwolnione z opłaty podatku dochodowego, przez co mogą one zaoszczędzić tysiące złotych rocznie, które w normalnych warunkach musiałyby wylądować w skarbie państwa. Co więcej, osoby, które nie mają więcej niż 26 lat, nie muszą składać żadnego oświadczenia woli dotyczącego zaliczek na podatek dochodowy, ponieważ wynagrodzenie to musi być wypłacane przez pracodawcę w odpowiedniej kwocie. Za powstanie tego programu odpowiada rząd, który zakładał, że w ten sposób zachęci się młode osoby do pracy zawodowej już w najmłodszym wieku. Program ten poza mobilizacją zawodową miał również przekonać osoby młode do nieopuszczania kraju. Jak wiadomo utrata pracowników, czyli podatników wiążę się z ograniczeniem wpływów do budżetu. Według danych przedstawianych przez Ministerstwo Finansów, z takiej ulgi korzysta ponad 2 mln osób. Zgodnie z tym

Korzyści płynące z programu

Warto nadmienić, że dwa lata po wprowadzeniu programu doszło do pewnych zmian, które zakładają, że takie wynagrodzenie bez podatku mogą dostać osoby, które osiągnęły przychody z tytułu praktyk. Wcześniej dotyczyło to tylko osób, które zatrudnione były w oparciu o umowę o pracę i umowie zlecenie. Niestety dalej nie dotyczy to osób, które prowadzą własną działalność lub też są zatrudnione na umowie o dzieło. Osoby, które mają ustawowe uprawnienie do skorzystania z programu, mogą nie płacić podatku dochodowego, który należny jest Urzędowi Skarbowemu. Warto nadmienić, że zwolnienie z podatku nie ma żadnego związku z koniecznością opłaty składek NFZ czy ZUS.

Osoby, które zarabiają mniej niż 85 528 zł rocznie, podatku nie płacą wcale, jednakże wchodząc w następny próg podatkowy, taki podatek płaci się od nadwyżki. Obliczanie wynagrodzenia jest niezwykle proste, ponieważ wystarczy tylko odjąć składkę zdrowotną i ubezpieczeniową od wynagrodzenia brutto. Warto nadmienić, że im więcej taka osoba zarobi, tym więcej zaoszczędzi.

Najnowsze zmiany

Jak wiadomo w początkowej fazie wprowadzania ulgi dla osób do 26 roku życia, istniał obowiązek po stronie pracownika do złożenia specjalnego oświadczenia. Bez złożenia takiego oświadczenia, taka osoba dalej opłacała składki. Od 2020 roku, czyli rok po wprowadzeniu programu w życie, każda osoba spełniająca warunek wieku jest objęta tym programem. Co więcej, to pracodawca ma obowiązek wypłacania kwoty brutto obligatoryjnie każdej osobie, która nie ukończyła 26 roku życia. Ulga podatkowa dla młodych niesie wiele korzyści finansowych, dlatego warto podjąć pracę w młodym wieku. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można przeznaczyć na wybrany cel związany z rozwojem zawodowym lub osobistym.

Artykuł powstał we współpracy ze stroną payroll.pl

Lubi:
0 0
Wyświetlenia:
16
Kategorie artykułów:
Biznes

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

//end .entry-bottom